AAT- Animal Assisted Therapy טיפול בסיוע בעלי חיים

 

טיפול בעזרת בעלי חיים הינו תחום חדש בארץ שמיושם בעולם כבר שנים רבות. הטיפול מבוסס על מפגשים ישירים עם בעלי חיים, אשר מפתחים ומעצימים יכולות שונות בתפקוד של המטופל. הקשר המשולש בין המטפל- החיה- והמטופל הוא קשר ששונה מכל טיפול אחר, מכיוון שבראש ובראשונה החיה מקבלת את המטופל ללא תנאי. הטיפול הוא התערבות ממוקדת מטרה, בה בעל חיים העונה על קריטריונים יחודיים, משמש חלק משמעותי בתהליך הטיפולי. הAAT מועבר על ידי אנשי מקצוע מוסמכים או אנשי שירותי הבריאות, בעלי מומחיות ספציפית.

מטרת הAAT היא לקדם שיפור במישור הפיזי, חברתי, רגשי ו/או בתפקוד הקוגניטיבי.

ניתן לטפל בסיוע בעלי חיים במגוון מסגרות, והטיפול יכול להיות פרטני או קבוצתי. תהליך זה מתועד ועובר הערכה.

 

במפגש הטיפולי אנו עובדים על המטרות של רגש וידע שנקבעו מראש - בהנחיית המטפל ובעזרת החיה, עובדים לפי יעדים ומטרות קטנות - וכל הישג קטן יכול להיות מאוד משמעותי בחיי המטופל.

במפגש ניתן להשתמש במספר טכניקות בהן המטופל הוא פאסיבי, כגון צפייה בתהליך מסוים, צפייה בהתנהגות של חיה, או לחילופין כאשר המטופל הוא אקטיבי כגון: האכלת החיה או בניית בית (כלוב) לחיה, הברשת החיה, טיול עם החיה וכדומה. כמו כן ניתן להשתמש בהאנשה   - לדוגמא: מה הכלב מרגיש? 

בעבודה עם בעלי חיים ישנן התרחשויות לא צפויות בהן החיה מגיבה להתנהגות שלנו, וניתן להשתמש בהתנהגויות אלו לטובת הטיפול.

הגורם המרכזי בקשר עם בעלי חיים הוא האהבה הבלתי מותנית שבעלי החיים מעניקים, תוך קבלה ללא שיפוט או ביקורת בשונה מהקשר האנושי.

 

בעזרת בעלי החיים ניתן לעודד הפעלה של חושים רבים ומגוונים:

מגע - התחושה ממגע עם פרווה, או מגע עם עור של לטאה, מגע של נוצות או ציפורניים של ציפור או ארנבון.

מיקוד המבט - יצירת קשר עין עם החיה, קשר עין-יד וקשר עין עם המטפל או הסביבה.

שמיעה - אבחנה בין קולות שונים כגון ציוץ ציפורים, נביחות וכדומה.

ריח - עידוד חוש הריח באמצעות ריחות שונים של בעלי החיים.

תקשורת - הבעה מילולית, מבטים, חיוך, פחד, סקרנות, קשר עין עם החיה.